Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Krooninen kipu

SAMU 25729/15: Oliko A:lla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli rankaperäinen kipuoireisto, paniikkihäiriö ja yleistynyt ahdistuneisuushäiriö?

A haki työkyvyttömyyseläkettä sillä perustella, että hänellä oli rankaperäinen kipuoireisto, paniikkihäiriö ja yleistynyt ahdistuneisuushäiriö. A:n mukaan hän ei pystynyt tekemään työtään edes osa-aikaisesti fyysisten sairauksien ja psyykkisen oirehdinnan takia. Kansaneläkelaitos katsoi, ettei A:ta voitu pitää kansaneläkelain tarkoittamalla tavalla työkyvyttömänä, sillä tulehduksellista nivelsairautta ei ollut todettu eikä kliinisessä tutkimuksessa ollut kuvattu ylä- tai alaraajojen liikehermojen toimintahäiriöitä. A valitti ratkaisusta sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan, joka hylkäsi valituksen. Lautakunta katsoi, että A:n työkyky oli hänen sairauksiensa vuoksi alentunut, mutta kokonaisuutena arvioiden A:lla oli vielä työkykyä jäljelle…

 244 näyttökertaa

EOAK/5953/2021: Kesäkuusta 2021 lähtien vakavien koronarokotehaitojen ilmoitusten määrä ylitti FIMEAN käsittelykapasiteetin. FIMEAN mukaan haittavaikutus on vakava, jos se on aiheuttanut pysyvän vamman tai alentanut toimintakykyä (esim. pitkäaikainen työkyvyttömyys)

FIMEAn käsittely on ruuhkautunut koronarokotehaittailmoitusten vuoksi. Kantelijan mukaan FIMEAn tulisi priorisoida rokotehaittojen käsittely, mutta näin ei ollut tapahtunut. FIMEAN (2022) mukaan haittavaikutus arvioidaan vakavaksi, jos se on johtanut kuolemaan, hengenvaaraan, sairaalahoitoon tai sairaalahoidon pitkittymiseen tai aiheuttanut pysyvän vamman tai alentanut toimintakykyä (esim. pitkäaikainen työkyvyttömyys). Jos lääkevahingosta seuraa pysyvä työkyvyttömyys, on mahdollista päästä työkyvyttömyyseläkkeelle. Ennen kuin henkilö todetaan työkyvyttömäksi, kuluu siihen paljon aikaan. FIMEAn mukaan kesäkuusta 2021 lähtien myös vakavien koronarokotehaitojen ilmoitusten määrä ylitti Fimean käsittelykapasiteetin ja vakaville ilmoituksille on siitä lähtien myös tehty kiireellisyysarvio, jotta…

 160 näyttökertaa

TELK/1972/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli nivelrikkoa, jännekipua, lanneselän kipua, niveloireita, työrasitusperäistä kipuoireilua, selässä jäykkyyttä ja kipua sekä sekamuotoinen ahdistus- ja masennustila

TELK katsoi, että työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta painotettaessa A:n työkyky oli heikentynyt osatyökyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa määrin toistaiseksi. TELK muutti eläkelaitoksen päätöstä siten, että A:n työkyvyn arvioitiin heikentyneen osatyökyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti toistaiseksi. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:in päätöstä. TELK/1972/3000/2012 Asianumero: TELK/1972/3000/2012Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 28.11.2012 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK muutti eläkelaitoksen päätöstä siten, että A:n työkyvyn arvioitiin heikentyneen osatyökyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti toistaiseksi ja hylkäsi valituksen enemmälti.   A on 62-vuotias kioskimyyjä, joka on käynyt keskikoulun. A on työskennellyt kirjakaupassa, tehdastyössä, kemikaalikaupassa, kahvilassa ja viimeksi 27 vuoden…

 230 näyttökertaa

TELK/1091/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli toimintakykyä haittaavia laaja-alaisia kipuja, kulumaa polvissa sekä verenpainetauti

TELKin mukaan A:n toimintakykyä heikensi pääasiassa pehmytkudoskipuilu. Tämän aiheuttama haitta ei ollut kuitenkaan niin vaikea-asteinen, että A:n työkyvyn voitaisiin arvioida sairauden, vian tai vamman takia heikentyneen TELKin mukaan työkyvyttömyyseläkkeeseen  oikeuttavassa määrin. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELKin päätöstä. TELK/1091/3000/2012 Asianumero: TELK/1091/3000/2012Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 29.10.2012 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELk hylkäsi A:n valituksen, jossa hän vaati  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämistä.   A on 59-vuotias ja hän on työskennellyt aamiais- ja kerroshoitajana, kouluavustajana, pysäköinninvalvojana ja ompelijana. Hänellä ei ole rekisteröityä työhistoriaa vuoden 2006 jälkeen. TELK totesi, että A:lla on…

 199 näyttökertaa

TELK/1444/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli tuki- ja liikuntaelinoireita sekä masennusta

Asianumero: TELK/1444/3000/2012Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 16.10.2012 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK hylkäsi A:n valituksen, jossa hän vaati  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämistä. A on 60-vuotias varastovastaava. Hän on käynyt kansakoulun, suorittanut koneteknikon ja kauppateknikon opinnot. Hän on aikaisemmin työskennellyt suunnittelijana, myyjänä ja projektipäällikkönä. A on huolehtinut päivittäisten lähetysten oikea-aikaisuudesta sekä logistiikasta eri varastojen välillä. A siirrettiin tekemään varastoinnin suunnittelua ja inventointia, joista jälkimmäiseen sisältyi myös fyysistä ponnistusta. Enimmäkseen työ on kuitenkin ollut ATK:lla tehtävää työtä. Hänet irtisanottiin työstään marraskuussa 2011.   A:lla on tuki- ja liikuntaelinoireita…

 185 näyttökertaa

TELK/2050/3000/2014: “Pelkkien kiputuntemusten perusteella ei vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ole yleensä myönnetty työkyvyttömyyseläkettä, vaikka sitä hakeneen henkilön omakohtaisesti kokemia tuntemuksia ei olisikaan syytä epäillä.”

Asianumero: TELK/2050/3000/2014Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 6.10.2014 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK hylkäsi A:n valituksen  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämisestä.   A on 46-vuotias laitosapulainen. Hän on viimeksi työskennellyt laitosapulaisena vuonna 2003. Työssään hän on joutunut nostamaan ja avustamaan vanhuksia liikkumisessa sekä tekemään normaaliin perushoitoon kuuluvia tehtäviä. Aikaisemmin hän on työskennellyt hammashoitajana, päiväkotiapulaisena, siivoojana, lähettinä sekä askartelun ohjaajana.   Terveydentilasta saadun selvityksen mukaan A:lla on molempien yläraajojen kiputila. A on saanut vuonna 2001 oikean ranteen vääntövamman ja tehdyn hermovapautusleikkauksen jälkeen hänelle on kehittynyt CRPS-tyyppinen (alueellinen kipuoireyhtymä) kiputila…

 175 näyttökertaa

TELK/4864/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli kroonisia kipuja, masennus, yleistynyt ahdistuneisuushäiriö ja vaativa persoonallisuus

Asianumero: TELK/4864/3000/2012Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 9.4.2013 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK hylkäsi A:n valituksen täyden  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämisestä.   A on 52-vuotias autonasentaja, joka on ammatilliselta koulutukseltaan maatalouskonekorjaaja. A on työskennellyt noin 28 vuoden ajan autonasentajana. A:lle on myönnetty kuntoutustukea 3.9.2007 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella 30.6.2012 saakka. Valituksenalaisella päätöksellä jatkohakemus on hylätty täyden  työkyvyttömyyseläkkeen  osalta ja A:lle on myönnetty osatyökyvyttömyyseläke toistaiseksi 1.7.2012 alkaen.   A:n oikeaa polvea on tähystetty nivelrikon takia vuonna 2007, jolloin siihen on samalla tehty mosaiikkiplastia eli polven nivelruston korjaus rustoluusiirteellä. Polvea on edelleen…

 181 näyttökertaa