Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Korkein oikeus

KKO:2012:73: Oliko A:lla oikeus saada tapaturmavakuutuslain perusteella korvausta vasemman olkapään oireilun hoidosta aiheutuneista sairaanhoitokuluista tai leikkauksen jälkeen aiheutuneesta työkyvyttömyydestä?

A oli kaatunut siten, että vasen käsi oli jäänyt hänen alleen ja vääntynyt. Röntgentutkimuksissa oli todettu vasemman värttinäluun alaosan murtuma. A oli ollut vakuutettuna vakuutusyhtiössä vapaaehtoisella yrittäjien tapaturmavakuutuksella. Vakuutusyhtiön antaman päätöksen mukaan A:lle oli maksettu korvausta vasemman käden ranteen murtumasta, mutta korvausta ei ollut maksettu vasempaan olkapäähän myöhemmin ilmaantuneesta kivusta eikä kiertäjäkalvosimen kulumamutoksista. Sairaus tai tapaturma voi aiheuttaa työkyvyttömyyden, jolloin palkkatulot voivat alentua tilapäisesti. Vakuutuskorvauksella pystytään kattamaan tulonmenetystä. Vakuutuksen vakuutusehdoissa kerrotaan, korvaako vakuutus esimerkiksi työkyvyn menettämisen seurauksena päivärahaa työkyvyttömyyden ajalta…

 190 näyttökertaa

KKO:2019:108: Raukeaako työsopimus hakijalle myönnetyn työeläkkeen seurauksena? Onko hakijalla oikeus irtisanomisajan palkkaan?

Asiassa oli kysymys siitä, oliko työsopimus rauennut, kun työntekijälle myönnettiin täysi työkyvyttömyyseläke ja oliko työntekijällä oikeus irtisanomisajan palkkaansa, kun työnantaja oli irtisanonut työsuhteen sen takia, että työntekijälle myönnettiin työkyvyttömyyseläke.   Työsopimuslain esitöiden mukaan työsuhde voi kuitenkin poikkeuksellisesti raueta silloin, kun työntekijän henkilökohtaiset työnteon edellytykset ovat esimerkiksi pysyvän työkyvyttömyyseläkkeen vuoksi lakanneet (HE 157/2000 vp s. 110 ja HE 185/2004 vp s. 2).   Yhtiön mukaan B:n työsopimus oli rauennut, kun hänelle oli 1.10.2013 lukien myönnetty toistaiseksi täysi työkyvyttömyyseläke. Käräjäoikeus oli katsonut,…

 194 näyttökertaa