Kategoriat
Kipuoireyhtymä Masennus Nivelrikko Selkärankareuma TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkääminen

TELK/5516/3000/2010: X:lla ei ollut oikeutta täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun X:lla oli nivelrikkoa, selkärankareuma, masennus ja kipuoireyhtymä

X:llä (51-vuotias, insinööri) ei ollut oikeutta täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen. X:llä oli polvien nivelrikkoa, selkärankareuma, neuropsykologinen oirekuva, kipuoireyhtymä sekä masennus.   TELK katsoi, ettei X: X:n työkyvyssä ole osatyökyvyttömyyseläkkeen alkamisen jälkeen tapahtunut niin merkittävää muutosta, että X:n työkyky olisi heikentynyt vähintään kolmella viidesosalla eli täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti.   Vakuutusoikeus ei muuttanut TELKin päätöstä. TELK/5516/3000/2010 Asianumero: TELK/5516/3000/2010Päätöksen antaja: TELKPäätöksen […]

 59 näyttökertaa