Kategoriat
Astma Keuhkoahtaumatauti TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkääminen

TELK/413/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:n työkykyä olivat heikentäneet selvityksien mukaan astma ja keuhkoahtaumatauti

Asianumero: TELK/413/3000/2012Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 28.8.2012 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä A vaati täyden  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämistä ja hänen ikänsä huomioon ottamista ratkaisua tehtäessä.   TELK hylkäsi A:n valituksen. TELK totesi, että A on 61-vuotias ja käynyt kansakoulun ja viilaaja- sekä koneistajaopinnot. Hän on toiminut esimerkiksi laboratoriotyöntekijänä, vaihetyöntekijänä, varastomiehenä ja tuotantotyöntekijänä. Viimeksi A on työskennellyt valimotöissä rekisteritietojen mukaan vuonna 2010. […]

 53 näyttökertaa

Kategoriat
Diabetes Keuhkoahtaumatauti Rappeumamuutokset Suorituskyvyn rajoittuminen Sydänlihassairaus TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työkyvyn arviointi Työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkääminen Työntekijän eläkelain 35 §

TELK/5955/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyseläkkeeseen, kun A:lla oli sydänlihassairaus, selkäkipuja ja selän jäykkyyttä, rappeumamuutoksia, virtsaamisongelmia, keuhkoahtaumatauti ja diabetes

Asianumero: TELK/5955/3000/2012Päätöksenantaja: TELKPäätöksen laji: 27.5.2013 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK hylkäsi A:n valituksen  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämisestä.   A on 52-vuotias myyntijohtaja. A on koulutukseltaan yo-merkonomi ja hän on suorittanut akateemisen projektipäällikön koulutuksen. Hän on ollut myyntijohtaja noin 20 vuotta ja työskennellyt myös myyntipäällikkönä.   A:lla on dilatoiva kardiomyopatia (sydäntä laajentava sydänlihassairaus), jonka vuoksi hänellä on vuosittainen seuranta kardiologian poliklinikalla. […]

 53 näyttökertaa

Kategoriat
Keuhkoahtaumatauti Keuhkolaajentuma Rasitushengenahdistus Suorituskyvyn rajoittuminen TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työkyvyn arviointi Työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkääminen Työntekijän eläkelain 35 § Vakava-asteiset sairauslöydökset

TELK/3137/3000/2014: A:lle ei myönnetty työkyvyttömyyseläkettä, kun hänellä oli esiintynyt rasitushengenahdistusta sekä oli todettu keuhkoahtaumatauti ja keuhkolaajentuma

Asianumero: TELK/3137/3000/2014Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 24.2.2015 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK hylkäsi A:n valituksen  työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisestä.   A on 58-vuotias ja työskennellyt nuohoojana, nuohoojayrittäjänä sekä rakennustyömiehenä. Hän on suorittanut nuohoojan ammattitutkinnon.   A:lla on esiintynyt rasitushengenahdistusta. Hänellä on todettu keuhkoahtaumatauti ja keuhkolaajentuma. Kliinisessä rasituskokeessa joulukuussa 2013 hänen suorituskykynsä on ollut rajoittunut. Sydänsairautta ei ole tutkimuksissa todettu. Keuhkojen toimintakykyä […]

 51 näyttökertaa