Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Kemikaaliallergia

EOAK/5953/2021: Kesäkuusta 2021 lähtien vakavien koronarokotehaitojen ilmoitusten määrä ylitti FIMEAN käsittelykapasiteetin. FIMEAN mukaan haittavaikutus on vakava, jos se on aiheuttanut pysyvän vamman tai alentanut toimintakykyä (esim. pitkäaikainen työkyvyttömyys)

FIMEAn käsittely on ruuhkautunut koronarokotehaittailmoitusten vuoksi. Kantelijan mukaan FIMEAn tulisi priorisoida rokotehaittojen käsittely, mutta näin ei ollut tapahtunut. FIMEAN (2022) mukaan haittavaikutus arvioidaan vakavaksi, jos se on johtanut kuolemaan, hengenvaaraan, sairaalahoitoon tai sairaalahoidon pitkittymiseen tai aiheuttanut pysyvän vamman tai alentanut toimintakykyä (esim. pitkäaikainen työkyvyttömyys). Jos lääkevahingosta seuraa pysyvä työkyvyttömyys, on mahdollista päästä työkyvyttömyyseläkkeelle. Ennen kuin henkilö todetaan työkyvyttömäksi, kuluu siihen paljon aikaan. FIMEAn mukaan kesäkuusta 2021 lähtien myös vakavien koronarokotehaitojen ilmoitusten määrä ylitti Fimean käsittelykapasiteetin ja vakaville ilmoituksille on siitä lähtien myös tehty kiireellisyysarvio, jotta…

 130 näyttökertaa

TELK/2514/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli astma ja kemikaaliallergioita

Asianumero: TELK/2514/3000/2012Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 19.6.2013 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK hylkäsi A:n valituksen  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämisestä.   A on 50-vuotias ja hän työskentelee luovana asiantuntijana työsuhteessa. Terveydentilastaan esitetyn selvityksen mukaan A:lla on todettu astma ja kemikaaliallergioita. Astman johdosta A on joutunut välttämään tiloja, joissa on kosteusvauriomikrobeja. Astmaan on lisäksi liittynyt esimerkiksi äänen käheyttä.   Puhalluskokeissa on havaittu, että A:n uloshengityksen huippuvirtauksessa on astmalle tyypillistä vaihtelua. Varsinaisten spirometriakokeiden mukaan astma ei kuitenkaan ole vaikea-asteinen. Siihen ei liity huomattavaa virtausestymää eli obstruktiota ja astma pysyy…

 189 näyttökertaa