OKV/2115/10/2020: Kelan ja TE-toimiston menettely sairauspäiväraha- ja työkyvyttömyysasiassa

Kelan menettely, Oikeuskansleri, Sairauspäiväraha

Kantelija oli arvostellut 8.10.2020 päivätyssä kirjoituksessaan Kelan menettelyä. Asiassa oli kysymys siitä, että kantelijan oikeus sairauspäivärahaan oli päättynyt 28.2.2020 ja hänen hakemuksensa määräaikaisesta kuntoutustuesta oli hylätty kaksi kertaa. Sen sijaan

Jatka lukemista..OKV/2115/10/2020: Kelan ja TE-toimiston menettely sairauspäiväraha- ja työkyvyttömyysasiassa

 185 näyttökertaa