Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Heikkolahjaisuus

TELK/2232/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:n tiedollinen ja taidollinen kokonaistaso oli heikkolahjaisen tasolla sekä hänellä oli persoonallisuudessa kapea-alaisuutta ja kypsymättömyyttä

A oli 62-vuotias puhelinmyyjä. A:n neuropsykologisessa tutkimuksessa selvisi, että hänen tiedollinen ja taidollinen kokonaistasonsa on heikkolahjaisen tasolla. Lisäksi hänellä oli todettu persoonallisuudessa kapea-alaisuutta ja kypsymättömyyttä. TELK totesi, ettei A:n työkyvyssä ollut tapahtunut olennaista heikentymistä, vaan hänellä oli ollut samankaltaiset oireet vuosia työssä ollessaan. A ei ollut täyttänyt laissa tarkoitetulla tavalla  työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisen edellytyksiä. TELK hylkäsi A:n valituksen, jossa hän vaati  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämistä. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELKin päätöstä. TELK/2232/3000/2012 Asianumero: TELK/2232/3000/2012Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 17.11.2012 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK hylkäsi A:n valituksen, jossa hän vaati  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämistä.…

 189 näyttökertaa

TELK/768/3000/2011: X:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun X:lla oli estyneitä piirteitä persoonallisuudessa, unettomuutta, masennusta sekä hänen tiedollis-taidollinen taso oli ollut heikkolahjaisen tasolla

X:llä (45-vuotias, hevostallin siivoustyö) ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. X:llä oli estyneitä piirteitä persoonallisuudessa, unettomuutta, masennusta sekä hänen tiedollis-taidollinen taso oli ollut heikkolahjaisen tasolla, mutta todellisuuden tajun häiriöön viittaavaa tai muuta vaikea-asteista psykiatrista sairautta ei ollut.   TELK katsoi, että vaikka X oli syrjäytynyt työelämästä, hänen oli katsottava pystyvänsä työhistoriansa mukaiseen työskentelyyn. Siten X:llä ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen.   Vakuutusoikeus ei muuttanut TELKin päätöstä. TELK/768/3000/2011 Asianumero: TELK/768/3000/2011Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 23.8.2011 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä X on 45-vuotias. Viimeksi X on työskennellyt…

 192 näyttökertaa