Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Hallinto-oikeus

Hämeenlinnan HAO 08.10.2021: Toimeentulotuen jaksottaminen, kun A sai työttömyysetuutta

Asiassa oli kysymys siitä, oliko Kela voinut ottaa huomioon A:n työttömyysetuuden kertoimen 21,5 mukaan laskettuna perustoimeentulotukea tammi – maaliskuulle 2021 määrättäessä. Hallinto-oikeus kumosi Kelan päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi Kelalle, koska Kela oli ottanut A:n tulona huomioon työttömyysetuuden kertoimella 21,5 jaksotettuna, mutta hallinto-oikeuden mukaan A ei ollut saanut kahta työttömyysetuuserää tai muutakaan kertatuloa, joka olisi voitu jaksottaa useammalle kuukaudelle. Kelan 21,5 -kerrointa käytetään silloin, jos työttömyysetuutta saa yhtenä kuukautena kaksi kertaa eli toisin sanoen silloin, kun kaksi maksuerää ajoittuu…

 188 näyttökertaa

Turun HAO 24.01.2003: Voitiinko terveyskeskuslääkärin antamasta lääkärintodistuksesta A, jonka mukaan valittaja oli sairauden johdosta työkyvytön, periä maksu?

Asiassa oli kysymys siitä, voitiinko terveyskeskuslääkärin antamasta lääkärintodistuksesta A, jonka mukaan valittaja oli sairauden johdosta työkyvytön, periä maksu. Jotta valittaja sai sairautensa hoitoon tarvitsemansa sairausloman, lääkärintodistus oli tarpeellinen. Koska lääkärintodistus oli siten valittajan hoitoon liittyvä todistus, hallinto-oikeus poisti valittajan maksettavaksi määrätyn maksun. Turun HAO 24.01.2003 Diaarinumero: 01032/02/4720Antopäivä: 24.01.2003Taltio: 03/0015/2   Oikeuskysymyksenä asiassa oli, voitiinko terveyskeskuslääkärin antamasta lääkärintodistuksesta A, jonka mukaan valittaja oli sairauden johdosta työkyvytön, periä maksu.   Asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaan maksua ei saa periä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta.…

 173 näyttökertaa

Helsingin HAO 28.11.2014 14/0979/2: Oliko työnantajalla harkintavaltaa sairauden perusteella haetun virkavapauden myöntämisessä tai jo myönnetyn virkavapauden peruuttamisessa tai keskeyttämisessä?

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko työnantajalla harkintavaltaa sairauden perusteella haetun virkavapauden myöntämisessä tai jo myönnetyn virkavapauden peruuttamisessa tai keskeyttämisessä. Tässä asiassa oli kysymys siitä, että X palannut töihin sen jälkeen, kun hänen työkyvyttömyyseläkehakemuksensa oli hylätty, mutta hänelle oltiin myönnetty lääkärintodistuksella sairauslomaa. Kun Keva oli hylännyt X:n työkyvyttömyyseläkehakemuksen, X oli jättänyt palaamatta töihin vedoten terveydentilaansa sekä työnantajalle toimittamiinsa työterveyslääkärin antamiin A-lääkärintodistuksiin. Työnantajaviranomainen oli katsonut, että X oli kieltäytynyt työtehtäviensä hoitamisesta ja irtisanonut X:n virkasuhteen. Työnantajaviranomainen perusteli irtisanomista sillä, että työkyvyttömyyseläkeasiassa annetun…

 182 näyttökertaa