Kategoriat
Ahdistustila Diabetes Fibromyalgia Hyperkolesterolemia Kansaneläkelain 22 § Lääkärintodistuksen mukaan työkyvytön Lääkärintodistus Masennus Metabolinen oireyhtymä Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta Työkyvyttömyyden arviointi Työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkääminen Verenpainetauti

SAMU 3310/7/01: A:lla oli metabolinen oireyhtymä, fibromyalgia, masennusta ja ahdistusta. Lisäksi A:lla oli verenpainetauti, hyperkolesterolemia ja diabetes. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta katsoi, että A:lla oli kuitenkin työkykyä vielä jäljellä, joten häntä ei voitu pitää työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa määrin työkyvyttömänä

Toimistotyöntekijä A vaati työkvyttömyyseläkettä hänen terveydentilaansa, väsymykseensä ja asiassa esitettyihin lääkärinlausuntoihin vedoten. Lääkärintodistuksen mukaan A oli työkyvytön. A:lla oli metabolinen oireyhtymä, fibromyalgia, masennusta ja ahdistusta. Lisäksi A:lla oli verenpainetauti, hyperkolesterolemia ja diabetes. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta katsoi, että A:lla oli kuitenkin työkykyä vielä jäljellä, joten häntä ei voitu pitää työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa määrin työkyvyttömänä. SAMU 3310/7/01 Otsikko:   […]

 39 näyttökertaa

Kategoriat
Fibromyalgia Nivelrikko TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkääminen

TELK/3413/3000/2011: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli nivelrikkoa ja fibromyalgia

Asianumero: TELK/ 3413/3000/2011Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 31.1.2012 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä X on 60-vuotias myyjä, joka on viimeksi työskennellyt vuonna 2005. X:llä on vuonna 2009 tehdyn sydänleikkauksen jälkitila. X:n leikkaus on onnistunut ja yleistila on hyvä. X:llä on nivelrikkoa ja fibromyalgia, mutta todetut tukirangan ja nivelten löydökset ovat iänmukaisia, eikä toimintarajoitteita ole kuvattu.  TELK totesi perusteluissaan, […]

 59 näyttökertaa