KHO:2011:71: Takautuvasti myönnetty työkyvyttömyyseläke

Eläketulovähennys, Etuustulojen oikaisu, Korkein hallinto-oikeus, Tuloverotus, Työttömyyspäivärahan takaisinperintä

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko A:n verotuksia verovuosilta 2005 – 2007 oikaistava tuloverolain 112 a §:n säännös huomioon ottaen niin, että hänelle myönnettäisiin mainituilta vuosilta valtion- ja kunnallisverotuksen eläketulovähennykset. Korkeimman hallinto-oikeuden

Jatka lukemista..KHO:2011:71: Takautuvasti myönnetty työkyvyttömyyseläke

 122 näyttökertaa