Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Estyneet piirteet persoonallisuudessa

SAMU 6017/16: Oliko A:n työkyky alentunut sairauspäivärahaan oikeuttavalla tavalla, kun A:lla oli masennus, persoonallisuuden estyneisyyttä ja vaativuutta ja sekamuotoiset persoonallisuushäiriöt?

A haki sairauspäivärahaa ajalta 19.6.2015-31.1.2017, mutta Kansaneläkelaitos hylkäsi A:n hakemuksen, koska A:ta ei esitetyn selvityksen perusteella voitu pitää työkyvyttömänä. A:lla oli todettu masennus ja sekamuotoiset persoonallisuushäiriöt. Lisäksi hän oli saanut psykoterapiakuntoutusta, joka ei ollut toteutunut aivan suunnitellusti. A vaati muutoksenhakulautakunnassa sairauspäivärahaa, tosin myös lautakunta hylkäsi valituksen, mutta vain koskien aikaa ennen 4.2.2016. Koskien aikaa 4.2.2016 lukien palautettiin Kansaneläkelaitokselle uuden valituskelpoisen päätöksen antamiseksi. Lisäksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta totesi, että hakemus oli myöhästynyt ajalta 19.6.2015 – 22.10.2015 eikä sairauspäivärahaan olisi ollut mainitulta ajalta…

 220 näyttökertaa

SAMU 3029/7/01: Aiheuttivatko A:n psyykkiset sairaudet työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavaa työkyvyn alentumista? Lautakunnan mukaan A:lla oli vielä työkykyä jäljellä, vaikka lääkärintodistuksen perusteella A oli työkyvytön

A vaati työkyvyttömyyseläkettä sillä perusteella, että hän kärsi voimakkaasta ahdistuksesta, pelkotiloista ja ihmisarkuudesta. Lääkärinlausunnon mukaan A oli työkyvytön. A:lla oli myös masennustila, pitkäaikainen mielialahäiriö, estynyt persoonallisuus, passiivis-aggressiivinen persoonallisuus sekä depressiivinen persoonallisuus. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan mukaan A:n psyykkiset sairaudet vaikuttivat hänen työkykyynsä, mutta todettavissa olevien ja työkykyyn vaikuttavien sairauslöydösten ei kuitenkaan voitu arvioida aiheuttavan hänelle täyttä työkyvyttömyyttä. Lautakunta katsoi, että A:lla oli vielä työkykyä jäljellä. SAMU 3029/7/01 Otsikko:   Työkyvyttömyyseläkettä ei myönnetty, psyykkinen sairaus   Ratkaisupäivämäärä:   13.08.2008   Diaarinumero:   3029/7/01…

 208 näyttökertaa

TELK/768/3000/2011: X:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun X:lla oli estyneitä piirteitä persoonallisuudessa, unettomuutta, masennusta sekä hänen tiedollis-taidollinen taso oli ollut heikkolahjaisen tasolla

X:llä (45-vuotias, hevostallin siivoustyö) ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. X:llä oli estyneitä piirteitä persoonallisuudessa, unettomuutta, masennusta sekä hänen tiedollis-taidollinen taso oli ollut heikkolahjaisen tasolla, mutta todellisuuden tajun häiriöön viittaavaa tai muuta vaikea-asteista psykiatrista sairautta ei ollut.   TELK katsoi, että vaikka X oli syrjäytynyt työelämästä, hänen oli katsottava pystyvänsä työhistoriansa mukaiseen työskentelyyn. Siten X:llä ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen.   Vakuutusoikeus ei muuttanut TELKin päätöstä. TELK/768/3000/2011 Asianumero: TELK/768/3000/2011Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 23.8.2011 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä X on 45-vuotias. Viimeksi X on työskennellyt…

 195 näyttökertaa