Kategoriat
Eläkkeen takaisinperintä Jättämispäätös TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työkyvyttömyyseläkkeen jättäminen lepäämään Työkyvyttömyyseläkkeen lakkauttaminen

TELK/1937/3006/2014: Työkyvyttömyyseläkkeen jättäminen lepäämään – Oliko A:n työkyvyttömyyseläke maksettava uudelleen?

Asiassa oli kysymys siitä, oliko A:n työkyvyttömyyseläke uudelleen maksettava. Eläkelaitos oli lakkauttanut A:n osatyökyvyttömyyseläkkeen 1.1.2012 lukien, sillä eläke oli ollut yhdenjaksoisesti lepäämässä yli kaksi vuotta. A oli vaatinut osatyökyvyttömyyseläkkeen uudelleen maksamista. Kun henkilön työansiot ylittävät 837,59 euroa kuukaudessa, kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke jää lepäämään. TELK katsoi, että eläkelaitos oli antanut päätöksen osatyökyvyttömyyseläkeestä jättämispäätöksen lähes kaksi vuotta […]

 94 näyttökertaa