Kategoriat
Crohnin tauti Masennus TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkääminen

TELK/4690/3000/2013: A:lla ei ollut oikeutta täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli masennus sekä vaikeahoitoinen Crohnin tauti, joka oli aiheuttanut kuroumia suolistoon ja vaatinut ajoittain leikkaushoitoa

Asianumero: TELK/4690/3000/2013Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 10.3.2014 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK muutti eläkelaitoksen päätöstä siten, että A:lla on oikeus toistaiseksi voimassa olevaan osatyökyvyttömyyseläkkeeseen joulukuussa 2012 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella. TELK hylkäsi valituksen muilta osin.    A on 56-vuotias ja hän on työskennellyt esimerkiksi siivoojana ja keittiöapulaisena. Hänen terveydentilastaan esitetyn selvityksen mukaan hänellä on suhteellisen vaikeahoitoinen Crohnin tauti, […]

 41 näyttökertaa