Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Astma

TELK/4619/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun hänellä oli liikerajoittuneisuutta, rasituskestävyyden alentumaa, rappeumamuutoksia, astma ja diabetes

A haki työkyvyttömyyseläkettä sillä perusteella, että hänellä oli liikerajoitteisuutta, rasituskestävyyden alentumaa, nivelrikkoa, selkävaivoja, astma ja diabetes. TELK katsoi, että A:lla oli terveydentilansa puolesta arvioitava olevan mahdollisuuksia ansiotulojen hankkimiseen osa-aikaisesti työkokemustaan vastaavista tehtävistä. TELK muutti eläkelaitoksen antamaa päätöstä todeten, että A:n työkyky oli heikentynyt osatyökyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti. TELK/4619/3000/2012 Asianumero: TELK/4619/3000/2012Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 27.3.2013 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK muutti eläkelaitoksen antamaa päätöstä todeten, että A:n työkyky on heikentynyt osatyökyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti (eläkelaitoksen väliaikainen päätös vahvistettiin). TELK hylkäsi valituksen enemmälti.   A on 55-vuotias…

 144 näyttökertaa

TELK/413/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:n työkykyä olivat heikentäneet selvityksien mukaan astma ja keuhkoahtaumatauti

Asianumero: TELK/413/3000/2012Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 28.8.2012 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä A vaati täyden  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämistä ja hänen ikänsä huomioon ottamista ratkaisua tehtäessä.   TELK hylkäsi A:n valituksen. TELK totesi, että A on 61-vuotias ja käynyt kansakoulun ja viilaaja- sekä koneistajaopinnot. Hän on toiminut esimerkiksi laboratoriotyöntekijänä, vaihetyöntekijänä, varastomiehenä ja tuotantotyöntekijänä. Viimeksi A on työskennellyt valimotöissä rekisteritietojen mukaan vuonna 2010. A:n työkykyä ovat heikentäneet selvityksien mukaan astma ja keuhkoahtaumatauti. Hänellä on näihin sairauksiin lääkitys, eivätkä sairaudet kuvaudu erityisen vaikea-asteisina. A:lle on myönnetty osatyökyvyttömyyseläke 1.6.2005 alkaen.…

 127 näyttökertaa

TELK/3888/3000/2013: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli polvi- ja olkapäävaivoja, nivelrikkoa, astma, keuhkojen toimintakyvyn alentuma sekä hengityselimistön oireita

Asianumero: TELK/3888/3000/2013Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 15.1.2014 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK hylkäsi A:n valituksen  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämisestä.   A on 58-vuotias mattoasentaja, joka on kertonut toimineensa ammatissaan 37 vuotta.              A:lla on polvi- ja olkapäävaivoja sekä hengityselimistön oireita. A:lle on tehty tähystystoimenpide vasempaan polveen, jossa on todettu löydöksenä nivelrikkoa. Tilankuvauksen mukaan nivelrikkoon ei liity merkittäviä polven toiminnan rajoitteita. Polven liikelaajuudet ovat lähes normaalit, eikä turvotusta, epävakautta tai virheasentoa ole kuvattu. Oikean olkapään kuvantamistutkimuksessa on todettu löydöksenä iänmukaisia muutoksia. A:lla todettuun astmaan on aloitettu lääkehoito,…

 142 näyttökertaa

TELK/2514/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli astma ja kemikaaliallergioita

Asianumero: TELK/2514/3000/2012Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 19.6.2013 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK hylkäsi A:n valituksen  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämisestä.   A on 50-vuotias ja hän työskentelee luovana asiantuntijana työsuhteessa. Terveydentilastaan esitetyn selvityksen mukaan A:lla on todettu astma ja kemikaaliallergioita. Astman johdosta A on joutunut välttämään tiloja, joissa on kosteusvauriomikrobeja. Astmaan on lisäksi liittynyt esimerkiksi äänen käheyttä.   Puhalluskokeissa on havaittu, että A:n uloshengityksen huippuvirtauksessa on astmalle tyypillistä vaihtelua. Varsinaisten spirometriakokeiden mukaan astma ei kuitenkaan ole vaikea-asteinen. Siihen ei liity huomattavaa virtausestymää eli obstruktiota ja astma pysyy…

 171 näyttökertaa