Kategoriat
Ammatillinen kuntoutus Ammatillista kuntoutusta koskevan hakemuksen hylkääminen Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työkyvyttömyyden uhka

TELK/4868/3001/2016: Oliko A:lla oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, kun hänellä ei ollut todettavissa työkyvyttömyyden uhkaa lähivuosina?

A oli 40-vuotias ja hänellä oli puutarhurin koulutus. A:lla oli käsien ja kaularangan oireita. A haki ammatillista kuntoutusta. TELk katsoi, että A:n kesän puutarhamyymälän työ oli sujunut normaalisti ja lääketieteelliset sairauslöydökset olivat vähäiset. Koska A:lla ei ollut todettavissa työkyvyttömyyden uhkaa lähivuosina, TELKin mukaan A:lla ei ollut oikeutta ammatilliseen kuntoutukseen. TELK/4868/3001/2016 Asianumero: TELK/4868/3001/2016Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: […]

 29 näyttökertaa

Kategoriat
Ammatillinen kuntoutus Ammatillista kuntoutusta koskevan hakemuksen hylkääminen Kulumamuutokset Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työkyvyttömyyden uhka Työntekijän eläkelain 25 § Työntekijän eläkelain 26 §

TELK/2277/3001/2015: Oliko lääketieteen lisensiaatin opintoja pidettävä tarkoituksenmukaisena ammatillisena kuntoutuksena?

A vaati ammatillisena kuntoutuksena lääketieteen lisensiaatin opintojen tukemista, jotka hän oli aloittanut. Asiassa oli siten kysymys siitä, oliko lääketieteen lisensiaatin opintoja pidettävä tarkoituksenmukaisena ammatillisena kuntoutuksena, mutta TELK katsoi, ettei lääketieteen lisensiaatin opintoja voida pitää tarkoituksenmukaisena ammatillisena kuntoutuksena, koska A:lle työkyvyttömyyden uhkasta aiheutuva haitta olisi ehkäistävissä merkittävästi kevyemmin ammatillisen kuntoutuksen toimenpidein kuin pitkäkestoisia lääketieteen opintoja työeläkekuntoutuksena tukemalla. […]

 70 näyttökertaa

Kategoriat
Ammatillinen kuntoutus Ammatillista kuntoutusta koskevan hakemuksen hylkääminen Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työkyvyttömyyden uhka

TELK/1595/3001/2016: Oliko A:lla oikeus ammatilliseen kuntoutukseen?

Eläkelaitos oli hylännyt A:n hakemuksen ammatillisesta kuntoutuksesta sillä perusteella, ettei A:n työkyvyttömyyden uhkasta huolimatta kuntoutus ole enää tarkoituksenmukaista työeläkekuntoutuksena. Ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työikäisille, joita sairauden tai vamman vuoksi uhkaa lähivuosina työkyvyttömyys tai heikentynyt työ- ja ansiokyky. Ammatillinen kuntoutus voidaan järjestää työeläkekuntoutuksena, jonka tavoitteena on tukea työssä selviytymistä ja työssä jatkamista. Työeläkekuntoutusta haetaan omasta työeläkelaitoksesta. […]

 165 näyttökertaa

Kategoriat
Ammatillinen kuntoutus Ammatillista kuntoutusta koskevan hakemuksen hylkääminen Kuntoutussuunnitelma Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta

TELK/2933/3001/2015: Oliko A:n kuntoutussuunnitelmaa pidettävä tarkoituksenmukaisena?

TELK oli hylännyt A:n valituksen eläkelaitoksen päätöksestä, jolla hänelle myönnettyyn oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, mutta hänen kuntoutussuunnitelmansa hylättiin, koska elinkeinotuen myöntäminen koneisiin tai laitteisiin ei ollut tarkoituksenmukaista. Jotta voi hakea ammatillista kuntoutusta, on oltava kuntoutussunnitelma, jonka avulla on mahdollista päästä työkyvyn kannalta sopiviin työtehtäviin tai ammattiin. TELK katsoi, ettei esitetty kuntoutussuunnitelma lykännyt työeläkelakien edellyttämällä tavalla maatalousyrittäjän eläkkeelle […]

 120 näyttökertaa

Kategoriat
Ammatillinen kuntoutus Ammatillista kuntoutusta koskevan hakemuksen hylkääminen Eduskunnan oikeusasiamies Ratkaisun viivyttäminen

EOAK 649/4/15: Työeläkelaitoksen ja Kelan yhteistyö kuntoutusasiassa

Tapauksessa oli kysymys siitä, että kantelijan mukaan hän ei ollut saanut Kelalta päätöstä ammatillisesta kuntoutuksesta kantelupäivään mennessä sen jälkeen, kun Varma antoi hylkäävän päätöksen 4.8.2014, jolloin Kelan olisi tullut ottaa asia ammatillisesta kuntoutuksesta käsiteltäväkseen. Työntekijän eläkelain (TyEL) 33 §:n mukaan eläkelaitoksen on ilmoitettava Kansaneläkelaitokselle ammatillisesta kuntoutuksesta sekä kuntoutusrahaa ja -korotusta koskevasta päätöksestään. Kela totesi, että […]

 107 näyttökertaa

Kategoriat
Ammatillinen kuntoutus Ammatillista kuntoutusta koskevan hakemuksen hylkääminen Kuntoutussuunnitelma TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työntekijän eläkelain 25 § Työntekijän eläkelain 26 §

TELK/4038/3001/2016: TELK katsoi, että A:n kuntoutussuunnitelma ei ole tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta, koska avoimen ammattikorkeakoulun opinnot eivät sellaisenaan johda ammattiin ja A:n terveydentilalle sopivassa työssä jatkamiseen tai työhön palaamiseen

A vaati kuntoutussuunnitelmansa hyväksymistä, ja esitti kuntoutussuunnitelmanaan avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoja. Polkuopiskelun ensimmäisen vuoden jälkeen hänen on mahdollista hakea suoraan rakennusmestarin tutkintoon johtaviin opintoihin ilman pääsykoetta. TELK katsoi, että A:n kuntoutussuunnitelma ei ole tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta, koska avoimen ammattikorkeakoulun opinnot eivät sellaisenaan johda ammattiin ja A:n terveydentilalle sopivassa työssä jatkamiseen tai työhön palaamiseen. TELK/4038/3001/2016 Asianumero: TELK/4038/3001/2016Päätöksen […]

 61 näyttökertaa

Kategoriat
Ammatillinen kuntoutus Ammatillista kuntoutusta koskevan hakemuksen hylkääminen TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Vakuutetut työansiot

TELK/2478/3001/2014: A:lla ei ollut oikeutta ammatilliseen kuntoutukseen, kun TELK katsoi A:n edelleen olevan ammatillisen kuntoutuksen edellyttämällä tavalla vakiintunut työelämään

Asianumero: TELK/2478/3001/2014Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 9.9.2014 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen todeten, että A:n on katsottava olevan ammatillisen kuntoutuksen edellyttämällä tavalla vakiintunut työelämään.   Valituksenalaisella päätöksellä eläkelaitos hylkäsi A:n ammatillista kuntoutusta koskevan hakemuksen sillä perusteella, että A:n työkyvyttömyyden uhkasta huolimatta hänen kuntoutuksensa ei ole tarkoituksenmukaista työeläkekuntoutuksena, vaan sen tukeminen kuuluu ensisijassa työvoimahallinnolle. Eläkelaitos […]

 51 näyttökertaa