Kategoriat
Alle 60-vuotiaan työntekijän työkykyarvio Huimausoireet Kunnallisen eläkelain 24 § MS-tauti Päänsärky TELK Tuki- ja liikuntaelinvaivat Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkääminen Työntekijän eläkelain 35 § Valtion eläkelain 35 §

TELK/5859/3000/2011: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli MS-tauti, tuki- ja liikuntaelinoireita, päänsärkyä, huimausoireita, lannerangan kulumamuutoksia sekä leukanivelissä muutoksia

TELK katsoi, ettei A:n työkyky ollut heikentynyt hänen työhistorian osoittamissa määrin tapahtuvaan työskentelyyn sairauden, vian tai vamman takia työkyvyttömyyseläkkeeseen  oikeuttavasti, kun otettiin huomioon  sairauslöydökset, niiden vaikutus A:n toimintakykyyn sekä muut työkyvyn arviointiin liittyvät seikat. TELK/5859/3000/2011 Asianumero: TELK/5859/3000/2011Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 19.6.2012 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK hylkäsi A:n valituksen, jossa hän vaati työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämistä.   A on 56-vuotias […]

 80 näyttökertaa

Kategoriat
Alle 60-vuotiaan työntekijän työkykyarvio Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työkyvyn arviointi

TELK/161/3000/2014: Alle 60-vuotiaan työkyvyn arviointi – Miten TELKissä arvioitiin viulunsoitonopettajan työkyvyttömyyttä?

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko A:lla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen sillä perusteella, että hänen vasemman peukalonsa kulumat ja vammansa olivat pahentuneet viimeisen vuoden aikana. A oli työskennellyt viulunsoitonopettajana. TELKin mukaan alle 60-vuotiaan työntekijän työkykyarvio ei ole luonteeltaan ammatillinen. TELK katsoi, että A:lla oli edelleen työkyky osa-aikaiseen työhön, sillä hänen työkyvyssä ei ollut tapahtunut työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeutettavaa pidempiaikaista muutosta. […]

 62 näyttökertaa