Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Aivovaurio

VaKo 3780/2012: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli CP-vammana neliraajahalvaus sekä migreenitaipumus

A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli CP-vammana neliraajahalvaus sekä migreenitaipumus. VaKo 3780/2012 Asianumero: 3780/2012Päätöksen antaja: VaKoPäätöksen antopäivä: 17.1.2013 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä A oli suorittanut ammatillisen perustutkinnon ja tehnyt lyhytaikaisia siivoojan ja näyteikkunapesijän töitä sekä työskennellyt puhelinmyyjänä vajaan vuoden, jona aikana ansiot olivat jääneet vähäisiksi. A:lla oli syntymässä saatu aivovaurio, joka vaikeutti erityisesti kehon oikean puolen ja oikeanpuoleisten raajojen käyttöä. Kansaneläkelaitos oli myöntänyt A:lle työkyvyttömyyseläkkeen kuntoutustukena kansaneläkelain nojalla. Työntekijän eläkelain mukaista työkyvyn heikentymistä arvioitaessa työkykyä verrataan siihen työkykyyn, joka…

 212 näyttökertaa

VakO 3780:2012: Oliko henkilöllä, jolla oli syntymästä saatu aivovaurio, oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen heikentyneen työkyvyn vuoksi?

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko A:lla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen sillä perusteella, että hän oli saanut syntymästä aivovaurion, joka vaikeutti kehon oikeanpuoleisten raajojen käyttöä. A:lla oli syntymässä saatu aivovaurio, joka vaikeuttaa erityisesti kehon oikean puolen ja oikeanpuoleisten raajojen käyttöä. Lisäksi A:lla oli todettu migreenitaipumusta sekä lievä masennus.   Miten työkyvyttömyyttä arvioidaan eläkepäätöksessä? Työntekijän tulee olla työeläkelain mukaisesti työkyvytön sekä näyttää toteen työeläkelain mukainen eläketapahtuma. Eläkelaitos oli vedonnut siihen, ettei A ollut työeläkelakien tarkoittamalla tavalla työkyvytön. Vakuutusoikeus katsoi, että koska aivovaurio oli tullut…

 190 näyttökertaa