SAMU 3520/16: Oliko opiskelija A:n työkyky alentunut sairauspäivärahaan oikeuttavalla tavalla, kun A:lla oli yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, traumaperäinen stressireaktio, epävakaa persoonallisuus, paraplegia; aivovamman myöhäisvaikutukset ja muu sijainniltaan määrittämätön yläraajan murtuma?

Ahdistustila, Murtuma, Opiskelija, Paraplegia, Sairauspäiväraha, Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta, Traumaperäinen stressireaktio, Työkyvyn arviointi, Työkyvyn heikentymisen arviointi, Työkyvyttömyys, Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö , , , , , , , , , ,

A:lla oli todettu yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, traumaperäinen stressireaktio, epävakaa persoonallisuus, paraplegia; aivovamman myöhäisvaikutukset ja muu sijainniltaan määrittämätön yläraajan murtuma. A vaati sairauspäivärahaa vedoten lääketieteelliseen selvitykseen terveydentilastaan. Lisäksi A:lla oli päihdekäyttöä, joka

Jatka lukemista..SAMU 3520/16: Oliko opiskelija A:n työkyky alentunut sairauspäivärahaan oikeuttavalla tavalla, kun A:lla oli yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, traumaperäinen stressireaktio, epävakaa persoonallisuus, paraplegia; aivovamman myöhäisvaikutukset ja muu sijainniltaan määrittämätön yläraajan murtuma?

 66 näyttökertaa

SAMU 25729/15: Oliko A:lla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli rankaperäinen kipuoireisto, paniikkihäiriö ja yleistynyt ahdistuneisuushäiriö?

Ahdistustila, Kansaneläkelain 12 §, Kipu, Kipuoireyhtymä, Krooninen kipu, Paniikkihäiriö, Psyykkinen oirehdinta, Psyykkiset sairaudet, Selvitys työkyvystä, Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta, Työkyvyn aleneminen, Työkyvyn arviointi, Työkyvyn heikentyminen, Työkyvyn heikentymisen arviointi, Työkyvyttömyyden arviointi, Työkyvyttömyys, Työkyvyttömyyseläke, Työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkääminen, Työkyvyttömyyseläkehakemuksen ratkaiseminen, Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö , , , , , , , , , , , , ,

A haki työkyvyttömyyseläkettä sillä perustella, että hänellä oli rankaperäinen kipuoireisto, paniikkihäiriö ja yleistynyt ahdistuneisuushäiriö. A:n mukaan hän ei pystynyt tekemään työtään edes osa-aikaisesti fyysisten sairauksien ja psyykkisen oirehdinnan takia. Kansaneläkelaitos

Jatka lukemista..SAMU 25729/15: Oliko A:lla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli rankaperäinen kipuoireisto, paniikkihäiriö ja yleistynyt ahdistuneisuushäiriö?

 83 näyttökertaa

SAMU 3310/7/01: A:lla oli metabolinen oireyhtymä, fibromyalgia, masennusta ja ahdistusta. Lisäksi A:lla oli verenpainetauti, hyperkolesterolemia ja diabetes. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta katsoi, että A:lla oli kuitenkin työkykyä vielä jäljellä, joten häntä ei voitu pitää työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa määrin työkyvyttömänä

Ahdistustila, Diabetes, Fibromyalgia, Hyperkolesterolemia, Kansaneläkelain 22 §, Lääkärintodistuksen mukaan työkyvytön, Lääkärintodistus, Masennus, Metabolinen oireyhtymä, Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta, Työkyvyttömyyden arviointi, Työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkääminen, Verenpainetauti , , , , ,

Toimistotyöntekijä A vaati työkyvyttömyyseläkettä hänen terveydentilaansa, väsymykseensä ja asiassa esitettyihin lääkärinlausuntoihin vedoten. Lääkärintodistuksen mukaan A oli työkyvytön. A:lla oli metabolinen oireyhtymä, fibromyalgia, masennusta ja ahdistusta. Lisäksi A:lla oli verenpainetauti, hyperkolesterolemia

Jatka lukemista..SAMU 3310/7/01: A:lla oli metabolinen oireyhtymä, fibromyalgia, masennusta ja ahdistusta. Lisäksi A:lla oli verenpainetauti, hyperkolesterolemia ja diabetes. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta katsoi, että A:lla oli kuitenkin työkykyä vielä jäljellä, joten häntä ei voitu pitää työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa määrin työkyvyttömänä

 122 näyttökertaa

SAMU 3029/7/01: Aiheuttivatko A:n psyykkiset sairaudet työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavaa työkyvyn alentumista? Lautakunnan mukaan A:lla oli vielä työkykyä jäljellä, vaikka lääkärintodistuksen perusteella A oli työkyvytön

Ahdistustila, Aloite- ja keskittymiskyvyttömyys, Depressiivinen persoonallisuus, Estyneet piirteet persoonallisuudessa, Kansaneläkelain 22 §, Keskittyminen, Lääkärintodistuksen mukaan työkyvytön, Lääkärintodistus, Mielialahäiriö, Muisti, Passiivis-aggressiivinen persoonallisuus, Pelkotila, Persoonallisuushäiriö, Psyykkinen oirehdinta, Psyykkiset sairaudet, Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta, Työkyvyn aleneminen, Työkyvyn arviointi, Työkyvyn heikentyminen, Työkyvyttömyyden arviointi, Työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkääminen , , , , , , , ,

A vaati työkyvyttömyyseläkettä sillä perusteella, että hän kärsi voimakkaasta ahdistuksesta, pelkotiloista ja ihmisarkuudesta. Lääkärinlausunnon mukaan A oli työkyvytön. A:lla oli myös masennustila, pitkäaikainen mielialahäiriö, estynyt persoonallisuus, passiivis-aggressiivinen persoonallisuus sekä depressiivinen

Jatka lukemista..SAMU 3029/7/01: Aiheuttivatko A:n psyykkiset sairaudet työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavaa työkyvyn alentumista? Lautakunnan mukaan A:lla oli vielä työkykyä jäljellä, vaikka lääkärintodistuksen perusteella A oli työkyvytön

 105 näyttökertaa