Alle 30-vuotiaana työkyvyttömyyseläkkeelle?

Kelasta voi saada työkyvyttömyyseläkettä 16–64-vuotias, jonka sairaus tai vamma estää tekemästä töitä.

 

Alle 30-vuotiaana voi päästä työkyvyttömyyseläkkeelle.

 

Myös alle 20-vuotiaana voi päästä työkyvyttömyyseläkkeelle.

 

Mikäli nuori on tullut työkyvyttömäksi alle 15-vuotiaana, työkyvyttömyyseläkettä voi saada 16-vuotiaana.

 

Työkyvyttömyyseläkettä ei usein saa alle 20-vuotiaana, mutta nuori voi hakea ammatillista kuntoutusta ja kuntoutusrahaa.

 

Pääosin alle 30-vuotiaille on myönnetty työkyvyttömyyseläkettä mielenterveyssyistä.

 

Työkyvyttömyyseläke on usein myönnetty määräaikaisen kuntoutuksen jälkeen.

 

Myös pysyvästi sokea tai liikuntakyvytön pääsee työkyvyttömyyseläkkeelle.

VakO 3780:2012

29-vuotias A oli hakenut työkyvyttömyyseläkettä. A:lla oli syntymässä saatu aivovaurio. TELK katsoi, että A:lla on oikeus määräaikaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen. Vakuutusoikeus kumosi TELKin päätöksen ja jätti sen eläkelaitoksen päätöksen varaan.

TELK/1936/3000/2012

24-vuotias A oli hakenut työkyvyttömyyseläkettä. A:lla oli synnynnäisestä geenimutaatiosta aiheutuva oireyhtymä, joka yleensä aiheuttaa liikakasvua ja lievää kehitysvammaisuutta. TELK hylkäsi A:n valituksen.