Ahdistus ja työkyvyttömyyseläke

Ahdistus tai yleinen ahdistuneisuushäiriö ei takaa työkyvyttömyyseläkkelle pääsyä, vaikka hakijalla olisi muita sairauksia. Työkyvyttömyys ei ole lääketieteellinen, vaan juridinen käsite. Ahdistus tai ahdistuneisuushäiriö voi olla syy työkyvyttömyyseläkkeelle, mutta ei kaikissa tapauksissa.

 

Jos ahdistus tai yleinen ahdistuneisuushäiriö heikentää työkykyä, arvioitaessa otetaan huomioon työntekijän jäljellä oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla työllä, jota työntekijän voidaan kohtuudella edellyttää tekevän. Tällöin otetaan huomioon myös työntekijän koulutus, aikaisempi toiminta, ikä, asuinpaikka ja muut näihin rinnastettavat seikat. Jos työkyky vaihtelee, otetaan huomioon työntekijän vuotuinen ansio.

 

Ahdistuksen tai yleisen ahdistuneisuushäiriön on vaikuttava siten, että työntekijän työkyky heikkenee vähintään kolmella viidesosalla. Muussa tapauksessa työkyvyttömyyseläke saatetaan myöntää osatyökyvyttömyyseläkkeenä.

TELK/4864/3000/2012

52-vuotiaalla A:lla oli yleistyneen ahdistuneisuushäiriön lisäksi kroonisia kipuja, masennus ja vaativa persoonallisuus. TELK hylkäsi A:n valituksen. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

TELK/3031/3000/2012

60-vuotiaalla A:lla oli masennusoireita, jotka ilmenivät ahdistuneisuutena, aloite- ja keskittymiskyvyttömyytenä sekä ärtyneisyytenä. TELK hylkäsi A:n valituksen. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

TELK/1972/3000/2012

62-vuotiaalla A:lla oli ahdistuksen lisäksi nivelrikkoa, jännekipua, lanneselän kipua, niveloireita, työrasitusperäistä kipuoireilua, selässä jäykkyyttä ja kipua sekä sekamuotoinen ahdistus- ja masennustila. Eläkelaitos hylkäsi A:n hakemuksen. TELK muutti eläkelaitoksen päätöstä siten, että A:n työkyvyn arvioitiin heikentyneen osatyökyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti toistaiseksi ja hylkäsi valituksen enemmälti. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

TELK/3835/3000/2011

58-vuotiaalla A:lla oli ahdistuksen lisäksi rytmihäiriöitä, niska- ja hartiaseudun vaivoja ja masennusta. TELK hylkäsi valituksen työkyvyttömyyseläkkeen osalta. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.