Press "Enter" to skip to content

Kuukausi: marraskuu 2023

VaKo 189:2022: Eläkkeen määrän tarkistaminen

Asianumero: 189:2022Päätöksen antaja: VakOPäätöksen antopäivä: 2.5.2023Asiakirjan laji: PäätösJulkaistu: 6.6.2023 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä Asiassa oli ratkaistavana kysymys työeläkelainsäädännössä olevan niin kutsutun neljän kuukauden säännön soveltamisesta tilanteessa, jossa eläkkeensaajan saaman ensisijaisen etuuden määrää on muutettu useammalla kuin yhdellä päätöksellä vähintään neljän kuukauden ajalle. Vakuutusoikeus katsoi Eläketurvakeskuksen ohjeisiin perustuvasta soveltamiskäytännöstä poiketen, että eläkkeen tarkistamisen ajankohtaa määrättäessä ei ole merkitystä sillä, kuinka monella päätöksellä ensisijainen etuus on myönnetty tai sen määrää on tarkistettu vähintään neljän kuukauden ajalle. Ratkaistavana oli myös kysymys siitä, voidaanko ensisijaisen…

 14 näyttökertaa

TELK/3852/2022: Rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttava työ

Asianumero: TELK/3852/2022Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 2.5.2023Asiakirjan laji: Päätös Julkaistu 22.6.2023 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä A haki muutosta eläkelaitoksen päätökseen, jolla hänen työuraeläkehakemuksensa hylättiin, koska hänen työhistoriansa työtehtävät eivät aiheuta työuraeläkkeen työlle asetettuja rasittuneisuuden ja kuluneisuuden vaatimuksia. TELK hylkäsi A:n valituksen.  TELK totesi, että A on täyttänyt 63 vuotta tammikuussa 2023. Hän on koulutukseltaan perushoitaja. Asiassa saadun selvityksen perusteella A on työskennellyt 18.5.1985 alkaen yhdenjaksoisesti kotihoidossa perushoitajana kaksivuorotyössä. Työ on ollut asiakkaiden hoitamista ja avustamista heidän kotonaan sekä pääasiallisesti yksin työskentelyä. Työskentelyolosuhteet…

 11 näyttökertaa