Press "Enter" to skip to content

Kuukausi: lokakuu 2023

TELK/1810/2022: Eläkkeen määrän vääristyminen ja maksuperiaate

Asianumero: TELK/1810/2022 Päätöksen antaja: TELK Päätöksen antopäivä: 15.5.2023 Asiakirjan laji: Päätös Julkaistu: 22.6.2023 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä A haki muutosta eläkelaitoksen 4.4.2022 antamaan päätökseen, jolla hänelle on myönnetty vanhuuseläke 2 629,45 euroa kuukaudessa 1.2.2022 alkaen. A vaati 31.1.2022 mennessä kertyneiden, mutta vasta sen jälkeen maksettujen ja maksettavien siirtotuntien, lomapalkkojen, lomakorvausten ja lomarahojen sekä tulospalkkojen huomioimista eläkepäätöksessä. TELK hylkäsi A:n valituksen.  Työntekijän eläkelain (TyEL) 4 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan tämä laki ei koske työsuhdetta sen kalenterikuukauden jälkeen, jona vuonna 1957…

 10 näyttökertaa