Press "Enter" to skip to content

Kuukausi: maaliskuu 2023

SAMU 10923/21/05: Tuliko A:n yrittäjänä saamana tulona huomioida yleisestä asumistuesta annetun lain mukaisesti voimassa olevan YEL-vakuutuksen mukainen vahvistettu työtulo?

Otsikko: Yrittäjän tulo ja soviteltu työmarkkinatuki asumistuessa Ratkaisupäivämäärä: 26.08.2021 Diaarinumero: 10923/21/05 Tiivistelmä: Asumistukea määrättäessä YEL-vakuutetun yrittäjän elinkeinotoiminnan tulona huomioitiin YEL-vakuutuksen mukainen vahvistettu työtulo ja koronapandemian vuoksi tehdyn työttömyysturvalain väliaikaisen muutoksen perusteella myönnetty työmarkkinatuki. Päätös, josta valitettu: Kansaneläkelaitos antoi 1.4.2021 päätöksen, jolla A:n asumistuen tarkistus oli hylätty 1.2.2021, koska tuloissa ei ollut tapahtunut huomattavaa muutosta ja asumistuki oli tarkistettu vuositarkistuksena 1.4.2021 lukien. Ruokakunnan tuloina 1.2.2021 ja 1.4.2021 lukien oli huomioitu ilmoitettu arvio elinkeinotoiminnan todellisista tuloista 1000 euroa kuukaudessa ja työmarkkinatuki 476,23…

 69 näyttökertaa

VakO 3641:2020: Alkoiko A:n täysi työkyvyttömyyseläke sairauspäivärahan enimmäisajan päättymistä seuraavan kuukauden alun sijasta maatalousyrittäjän eläkelain 52 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaisesti työkyvyttömyyden alkamista seuraavan kuukauden alusta?

Asiassa oli kysymys siitä, alkoiko A:n täysi työkyvyttömyyseläke sairauspäivärahan enimmäisajan päättymistä seuraavan kuukauden alun sijasta maatalousyrittäjän eläkelain 52 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaisesti työkyvyttömyyden alkamista seuraavan kuukauden alusta. Työeläkelaitos hylkäsi 3.10.2017 antamallaan päätöksellä A:n työkyvyttömyyseläkehakemuksen katsoen, ettei hän ollut työkyvytön. TELK hylkäsi antamallaan päätöksellä A:n valituksen. Vakuutusoikeus muutti TELKin päätöstä ja totesi, että A:n työkyky oli maaliskuusta 2018 alkaen siten heikentynyt, että hänellä on oikeus täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen. Tiivistelmä päätöksen sisällöstä Asianumero: 3641:2020Päätöksen antopäivä: 4.5.2022 Asiassa oli kyse työkyvyttömyyseläkkeen alkamisen ajankohdasta.…

 124 näyttökertaa